BD Jaselská 1, č.p.1971, Přerov

BD Jaselská 1, č.p.1971, Přerov

Rekonstrukce fasády

Investor: SVJD č.p.1971 Jaselská 1, Přerov

Rozpočtové náklady: 2.802.000,- Kč

Termín realizace:  09/2013 – 12/2013