Bytový dům Předmostí - zateplení štítu

Bytový dům Předmostí - zateplení štítu

Investor: Spol. vlast. byt. jednotek
Kontakt: Hranická 1,3, Přerov - Předmostí, p. Dvorský, tel: 581 290 280
Rozpočtové náklady: 334 000,- Kč
Termín realizace: 09/2004 – 10/2004