Bytový dům Trávník 28, Přerov

Bytový dům Trávník 28, Přerov

Zateplení, výměna oken, zazdění lodžií

Investor: SBD, p. Říhošková - tel: 581 292 211

Rozpočtové náklady: 17 123 000,- Kč

Termín realizace: 07/2010 – 12/2010