Bytový dům Velká Dlážka 25, Přerov

Bytový dům Velká Dlážka 25, Přerov

Zateplení, výměna oken

Investor: SVBJ

Rozpočtové náklady: 3.910.000,- Kč

Termín realizace: 10/2010 – 06/2011