Bytový dům Zeyerova 15, Olomouc

Zateplení, výměna oken, oprava balkonů

Investor: BOND Přerov

Rozpočtové náklady: 1.906.000,- Kč

Termín realizace: 11/2010 – 05/2011