OO Policie ČR Kouřim - novostavba

OO Policie ČR Kouřim - novostavba

Investor: Policie ČR
Kontakt: Správa SČ kraje, Na Baních 1304, Praha 5, p. Kofroň, tel: 226 411 111
Rozpočtové náklady: 17 995 000,- Kč
Termín realizace: 04/2002 – 06/2003