Opěrná zeď, Žerotínovo náměstí 44, Přerov

Opěrná zeď, Žerotínovo náměstí 44, Přerov

Rekonstrukce opěrné zdi včetně prací souvisejících

Investor: Statutární město Přerov

Rozpočtové náklady: 580.000,- Kč

Termín realizace: 8/2014 – 10/2014