Poliklinika MENS v Přerově - rekonstrukce a nadstavba

Poliklinika MENS v Přerově - rekonstrukce a nadstavba

Investor: MENS spol. s r.o.
Kontakt: Nám.Přerov.povstání 1, Přerov, Mudr. Rektor, tel. 581 204 439
Rozpočtové náklady: 21 239 000,- Kč
Termín realizace: 07/2003 – 04/2004