Zámek Přerov - statické zajištění objektu

Zámek Přerov - statické zajištění objektu

Investor: Město Přerov
Kontakt: Bratrská 34, Přerov, p. Raabová, tel. 581 268 434
Rozpočtové náklady: 10 139 000,- Kč
Termín realizace: 07/2004 – 11/2004