Profil firmy

Společnost PROFISTAV PŘEROV a.s. je stavební firmou úzce navazující na zkušenosti a tradice svých zakladatelů. Historie firmy sahá až do dvacátých let, kdy v Přerově vznikla stavební firma Beneš.

Postupně přes Československé stavební závody, Moravostav a Pozemní stavby Přerov byla založena firma PROFISTAV PŘEROV a.s.

Firma PROFISTAV PŘEROV a. s. realizuje kompletní dodávky občanských, bytových a průmyslových staveb s působností na území celé České republiky. V červenci roku 2004 se firma PROFISTAV PŘEROV a.s. stala držitelem certifikátu jakosti ISO 9001:2001 od společnosti Eurocert a.s, který je dokladem, že firma zavedla a udržuje systém managementu jakosti. 

Předmětem podnikání společnosti PROFISTAV PŘEROV a.s  je:

- provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
- inženýrsko investorská činnost v oblasti stavebnictví
- zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebnictví
- nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- obchodní činnost, půjčování předmětů a zboží pro stavební činnost

Rozhodující činností společnosti je hlavní stavební výroba, dále práce tesařské, obklady a dlažby, izolace proti vodě, izolace tepelné, práce zámečnické, sádrokartonové konstrukce a podhledy.